S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači (zariadení). Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača. Viac informácii o cookies nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov...
       

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Ak po obdržaní zásielky zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký alebo nie je úplne podľa vaších predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť. Podľa zákona č.108/2000 Z.z. §12 ods.1 má zákazník nárok na vrátenie tovaru  do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, vyplňte formulár na vrátenie tovaru, ktorý nájdete v linku nižšie, a postupujte nasledovne:

 • do balíka vložte kópiu bločku + sprievodný list s textom: „Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.“ Na sprievodný list uveďte vašu adresu, telefón, e-mail a spôsob, akým chcete vrátiť peniaze (zloženkou alebo prevodom na Váš účet)
 • pre výmenu tovaru: do balíka vložte kópiu faktúry + sprievodný list s textom: "Požadujem výmenu tovaru za....". Vrátený výrobok môžete vymeniť za akýkoľvek tovar z ponuky. Ak bude cena vybraného tovaru väčšia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, peňažný rozdiel vrátime.
 • Do sprievodného listu uveďte takisto Vašu adresu, telefón, e-mail a číslo účtu, na ktorý chcete peniaze vrátiť.
 • zásielku pošlite na adresu: Michaela Šimová, Jilemnického 2, Martin, 036 01
 • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, aby bol schopný ďalšieho predaja (napr. nesmie byť znečistený, nesmie zapáchať cigaretovým dymom, atď.). Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na poštovné, vracia sa vždy iba cena tovaru. V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku!

Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom neporušenom obale. Po prijatí tovaru má predávajúci povinnosť do 15 dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze zákazníkovi. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Poštovné náklady sa nevracajú!!!

Účinky odstúpenia od zmluvy:
Tovar nám posielajte späť bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste svoj tovar prijali. V prípade výmeny tovaru budete musieť znášať priame náklady na vrátenie a výmenu vo výške 1,99 EUR, ktoré Vám bude účtované ako nové poštovné.

OBCHODNÉ PODMIENKY pri nákupe v našom internetovom obchode:

 1. Kupujúci svojou objednávkou alebo registráciou súhlasí so spracovaním ním uvedených osobných údajov pre potreby realizácie objednávky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Predajca sa zaväzuje, že zverené osobné údaje bez súhlasu majiteľa neposkytne tretej osobe. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predajca je povinný na požiadanie zákazníka kedykoľvek vymazať jeho údaje z databázy.
 2. Predávajúci sa zaväzuje že kupujúcemu dodá tovar v stave, ktorý je v súlade s nariadeniami a normami platnými na území Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku na objednaný tovar v prípade jeho vypredania, alebo ukončenia výroby.
 4. Kupujúci vyplnením všetkých potrebných údajov objednávky prostredníctvom formulára, telefonicky alebo mailom akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru.
 5. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko kupujúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo spôsobom dohodnutým s kupujúcim.
 6. Dodanie tovaru sa uskutoční odovzdaním tovaru prepravcovi alebo priamo kupujúcemu. Odovzdaním tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo na tovar.
 7. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu do 24 hodín prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky po uplynutí 24 hodín je možné len po vzájomnej dohode s predávajúcim. Predávajúci môže v prípade cenovo náročných objednávok po kontakte s kupujúcim vyžadovať platbu vopred alebo zálohovú platbu.
 8. Kupujúci neprevzatím zásielky zaslanej na dobierku porušuje platnú kúpnu zmluvu, ktorú uzatvoril s predávajúcim a znáša všetky následky a náklady, ktoré z porušenia kúpnej zmluvy vyplynú.
 9. V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu na požiadanie poskytne predávajúci. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom neporušenom obale. Ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný tak náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Po prijatí tovaru má predávajúci povinnosť do 14 dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze kupujúcemu. Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, používaný a v stave, ktorý neodpovedá stavu v ktorom bol predávajúcim odoslaný je predávajúci oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.
 10. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 11. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi o Ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji
 12. Objednaním tovaru kupujúci akceptuje tieto Obchodné podmienky a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Zaslaním objednávky a registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.Na vybavenie objednávky predávajúci potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte do poznámky pri objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky. S vašimi údajmi získanými zaslaním objednávky alebo registráciou je nakladané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Získané osobné údaje neposkytujeme tretej strane, výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.Zaväzujeme sa, že na prianie zákazníka vymažeme neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.Vyhradzujeme si právo odstúpiť od od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom-hackerom.V takomto prípade neplatia vyššie uvedené  pravidlá manipulácie s dátami.


Ako nakupovať:


OBJEDNÁVKA TOVARU: Vítame Vás v našom internetovom obchode a ďakujeme, že ste si vybrali práve nás. Nakupovanie u nás je veľmi jednoduché. Tovar si môžete vybrať z ponúkaných kategórií, alebo použiť náš prehliadač "Hľadať v tovare" do ktorého napíšete názov vami hľadaného výrobku. Pri prehliadavaní katalógu, ktorý je na ľavej strane a ktorý rozlišuje aj podkategórie, sa možte dosťať až priamo k vašemu vytúženému výrobku. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka stlačením tlačidla "Kúpiť". Po vložení tovaru do košíka sa zobrazí stránka nákupného košíka s jeho aktuálnym obsahom. V nákupnom košíku potom môžete dodatočne odoberať alebo pridávať počet objednaných produktov. Po zadaní požadovaného množstva je potrebne stlačiť tlačidlo "Prepočítať". Rovnako postupujete aj pri pri vymazávaní tovaru z košíka. Ak ste už ukončili úpravy v nákupnom košíku kliknite na tlačidlo "Objednať". Po vyplnení príslušných koloniek odošlete objednávku.

Vystavením objednávky (Každá objednávka je záväzná a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.) sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Platná a riadne nestornovaná objednávka sa považuje za kúpnu zmluvu. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky sa považuje za porušenie týchto obchodných podmienok. Potvrdená objednávka, je považovaná pre obe strany za záväznú.

Doba doručenia tovaru, ktorý je skladom je od 1 do 7 pracovných dní. O prípadnej dlhšej dobe doručenia tovaru Vás budeme e-mailom informovať.

ZGFhZTMzYz