S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu
       

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

 

Všetky reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k spokojnosti zákazníka a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je dôležité si tovar po prevzatí skontrolovať a zistiť prípadné poškodenia. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru a predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.

Tovar na ktorom zistíte vadu je potrebné ihneď po objavení vady prestať používať. Ak tak neurobíte a ďalším používaním zväčšíte vadu, vaša reklamácia nemusí byť uznaná. K tovaru, ktorý reklamujete nezabudnite priložiť účtovné doklady, originálny obal a sprievodný list s Vašim kontaktom a stručným popisom vady. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím tovaru, mechanickým poškodením, zlým ošetrovaním, živelnými pohromami alebo bežným opotrebovaním. Reklamovaný tovar nám pošlite na adresu Michaela Šimová, Jilemnického 2, Martin, 036 01. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku.

Reklamačný poriadok:

Ak po obdržaní zásielky zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký alebo nie je úplne podľa vaších predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť. Podľa zákona č.108/2000 Z.z. §12 ods.1 má zákazník nárok na vrátenie tovaru do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru, bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, vyplňte formulár na vrátenie tovaru, ktorý nájdete v linku nižšie, a postupujte nasledovne:

 • do balíka vložte kópiu bločku + sprievodný list s textom: „Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.“ Na sprievodný list uveďte vašu adresu, telefón, e-mail a spôsob, akým chcete vrátiť peniaze (zloženkou alebo prevodom na Váš účet)

 • pre výmenu tovaru: do balíka vložte kópiu faktúry + sprievodný list s textom: "Požadujem výmenu tovaru za....". Vrátený výrobok môžete vymeniť za akýkoľvek tovar z ponuky. Ak bude cena vybraného tovaru väčšia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, peňažný rozdiel vrátime.

 • Do sprievodného listu uveďte takisto Vašu adresu, telefón, e-mail a číslo účtu, na ktorý chcete peniaze vrátiť.

 • zásielku pošlite na adresu: Michaela Šimová, Jilemnického 2, Martin, 036 01

 • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie
 • Tento reklamačný poriadok sa týka tovaru  zakúpeného kupujúcim od predávajúceho na internetovom obchode www.spikestreetshop.sk

 • Tento reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na stránkach internetového obchodu predávajúceho.

 • Kupujúci je povinný po prevzatí zásielky skontrolovať tovar. Pri zistení nezrovnalostí je potrebné čo najskôr informovať predávajúceho.

 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 • Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.

 • Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 • Ak sú pri prijatí zásielky na obale viditeľné stopy poškodenia prípadne sú poznateľné poškodenia tovaru, je nevyhnutné tieto poškodenia reklamovať u prepravcu zásielky.

 • Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.

 • Kupujúci nemá nárok na reklamáciu vtedy ak bol na vady tovaru upozornený pri nákupe.

 • Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa všetky náležité podmienky a je bezchybný.

 • Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.

 • Spotrebiteľ bol pred uzatvorením zmluvy na diaľku poučený o svojich právach v zmysle všeobecných predpisov občianskeho zákonníka .

 • Nároky na plnenie sú vylúčené zo zodpovednosti za vady ak:

- je vzniknutá vada zapríčinená neodborným zaobchádzaním s tovarom,

- je vzniknutá vada zapríčinená nesprávnym ošetrovaním alebo údržbou, ktorá nebola v súlade s odporúčaním výrobcu,

- bol tovar zmenený, alebo upravovaný spôsobom, ktorý nepovolil výrobca,

- tovar nebol použitý na účel pre ktorý bol vyrobený,

- tovar bol skladovaný v neadekvátnych podmienkach (vysoká teplota, vlhkosť),

- uplynula záručná doba tovaru,

- ide o prirodzené opotrebenie spôsobené povahou používania tovaru.

 • Podľa § 622 Občianskeho zákonníka platí, že:

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Podľa § 623 Občianskeho zákonníka platí, že:

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Po prijatí vráteného tovaru má predávajúci povinnosť do 15 dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze zákazníkovi.

Účinky odstúpenia od zmluvy:
Tovar nám posielajte späť bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy ste svoj tovar prijali.

V prípade, že bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, budú kupujúcemu na požiadanie uhradené aj bežné náklady na doručenie zásielky.

Milí zákazníci, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojní so spôsobom, akým sme vybavili Vašu reklamáciu, pošlite prosím svoju žiadosť o nápravu na e-mailovú adresu: info@spikestreetshop.sk.
Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, prípadne nebudete spokojní s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Platforma na riešenie sporov on-line je dostupná na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Kupujúci berie tento reklamačný poriadok na vedomie.


Všetky reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k spokojnosti zákazníka a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je dôležité si tovar po prevzatí skontrolovať a zistiť prípadné poškodenia. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru a predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.

Tovar na ktorom zistíte vadu je potrebné ihneď po objavení vady prestať používať. Ak tak neurobíte a ďalším používaním zväčšíte vadu, vaša reklamácia nemusí byť uznaná. K tovaru, ktorý reklamujete nezabudnite priložiť účtovné doklady, originálny obal a sprievodný list s Vašim kontaktom a stručným popisom vady. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím tovaru, mechanickým poškodením, zlým ošetrovaním, živelnými pohromami alebo bežným opotrebovaním. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY pri nákupe v našom internetovom obchode:

 1. Kupujúci svojou objednávkou alebo registráciou súhlasí so spracovaním ním uvedených osobných údajov pre potreby realizácie objednávky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Predajca sa zaväzuje, že zverené osobné údaje bez súhlasu majiteľa neposkytne tretej osobe. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predajca je povinný na požiadanie zákazníka kedykoľvek vymazať jeho údaje z databázy.

 2. Predávajúci sa zaväzuje že kupujúcemu dodá tovar v stave, ktorý je v súlade s nariadeniami a normami platnými na území Slovenskej republiky.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku na objednaný tovar v prípade jeho vypredania, alebo ukončenia výroby.

 4. Kupujúci vyplnením všetkých potrebných údajov objednávky prostredníctvom formulára, telefonicky alebo mailom akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru.

 5. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko kupujúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo spôsobom dohodnutým s kupujúcim.

 6. Dodanie tovaru sa uskutoční odovzdaním tovaru prepravcovi alebo priamo kupujúcemu. Odovzdaním tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo na tovar.

 7. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu do 24 hodín prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky po uplynutí 24 hodín je možné len po vzájomnej dohode s predávajúcim. Predávajúci môže v prípade cenovo náročných objednávok po kontakte s kupujúcim vyžadovať platbu vopred alebo zálohovú platbu.

 8. Kupujúci neprevzatím zásielky zaslanej na dobierku porušuje platnú kúpnu zmluvu, ktorú uzatvoril s predávajúcim a znáša všetky následky a náklady, ktoré z porušenia kúpnej zmluvy vyplynú.

 9. V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu na požiadanie poskytne predávajúci. Ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný tak náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Po prijatí tovaru má predávajúci povinnosť do 14 dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze kupujúcemu. Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, používaný a v stave, ktorý neodpovedá stavu v ktorom bol predávajúcim odoslaný je predávajúci oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

 10. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 11. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi o Ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

 12. Objednaním tovaru kupujúci akceptuje tieto Obchodné podmienky a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Pri vrátení tovaru musí spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru tzn. poštovné. Zákazník nemá nárok na odstúpenie od zmluvy podľa zákona 102 paragraf 7.

(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

(4) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

(5) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ako nakupovať:


OBJEDNÁVKA TOVARU: Vítame Vás v našom internetovom obchode a ďakujeme, že ste si vybrali práve nás. Nakupovanie u nás je veľmi jednoduché. Tovar si môžete vybrať z ponúkaných kategórií, alebo použiť náš prehliadač "Hľadať v tovare" do ktorého napíšete názov vami hľadaného výrobku. Pri prehliadavaní katalógu, ktorý je na ľavej strane a ktorý rozlišuje aj podkategórie, sa možte dosťať až priamo k vašemu vytúženému výrobku. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka stlačením tlačidla "Kúpiť". Po vložení tovaru do košíka sa zobrazí stránka nákupného košíka s jeho aktuálnym obsahom. V nákupnom košíku potom môžete dodatočne odoberať alebo pridávať počet objednaných produktov. Po zadaní požadovaného množstva je potrebne stlačiť tlačidlo "Prepočítať". Rovnako postupujete aj pri pri vymazávaní tovaru z košíka. Ak ste už ukončili úpravy v nákupnom košíku kliknite na tlačidlo "Objednať". Po vyplnení príslušných koloniek odošlete objednávku.

Vystavením objednávky (Každá objednávka je záväzná a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.) sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Platná a riadne nestornovaná objednávka sa považuje za kúpnu zmluvu. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky sa považuje za porušenie týchto obchodných podmienok. Potvrdená objednávka, je považovaná pre obe strany za záväznú.

Doba doručenia tovaru, ktorý je skladom je od 1 do 7 pracovných dní. O prípadnej dlhšej dobe doručenia tovaru Vás budeme e-mailom informovať.

MWMxZGR